Didim Dihekimi

Teknoloji

Röntgen
Sterilizasyon
 Ağız içi Kamera
Cerec 3D
Air Flow
Lazer

Sterilizasyon

Diş tedavilerinde hastalarda kullanılacak her türlü aletin dezenfeksiyon ve sterilizasyonuna önem verilmelidir. Hastaların ve çalışan personelin sağlığı herkes için önemli olmalıdır. Temiz, ve steril şartlar altında tedavi olmak her hastanın hakkıdır. Bu yüzden dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemi her hasta ve her tedavi seansında ayrı ayrı uygulanmalıdır.

Kullanılan bütün el aletleri, frezler, kanal aletleri ve cerrahi malzemeleri öncelikle hemen dezenfektan solüsyonun içerisine koyarak dezenfekte edilir. Bu dezenfektanlar tüm bakterilere (Tüberküloz dahil), mantarlara, virüslere (Hepatit, AİDS, v.s.) ve bunların sporlarına etkili olmalıdır. Gün içinde dezenfekte olan aletler daha sonra yıkanıp durulanır ve poşetlendikten sonra otoklavda basınçlı buhar ile sterilize edilir.

Tedavi sırasında hekimler ve yardımcı personel eldiven, maske ve gerekirse koruyucu gözlük kullanmalıdır.

Tedavi sırasında kullanılan, hava su şırıngası, başlıklar (günlük olarak otoklavda sterilize edilir) ve tüm yüzeyler, hepatit, AİDS, tüberküloz vb. mikroorganizmalara etkili yüzey dezenfektanı ile silinip temizlenir.

Çapraz enfeksiyonu önlemek için tek kullanımlık ürünleri tercih edilmelidir. Eldiven, hasta önlüğü, plastik bardak, enjektör, anestezi için iğne uçlar, tükürük emici gibi tek kullanımlık ürünleri her kullanımdan sonra hemen çöpe atılmalıdır.

Kliniklere girişlerde hastaların ve refakatçilerinin galoş giymeleri kliniklerin temizliği açısından çok büyük önem arz etmektedir.

Hastaların sağlığı için gereken titizlik tüm sağlık kuruluşlarında özenle gösterilmelidir.